Dutch Gayservatives hebben zwaar gelijk, homomeppers worden gewoon niet vervolgd

Best wel akelig eigenlijk. Als een clubje homo's zich drukmaakt om de toename van het geweld dat tegen hen is gericht, dan wordt die boodschap meteen in het belachelijke getrokken. Of het 'potsierlijke'. Waarom? Als conservatieven hebben ze de verkeerde politieke mening. In Nederland zijn we nu dus zo ver, dat hun verhaal daarom automatisch in twijfel wordt getrokken. Hebben ze niet gewoon gelijk?

Gay en conservatief 
Gayservatives is een initiatief van Lennard van Mil, die ook lid is van Leefbaar Rotterdam. Daar ga je al, hij zal wel ongelijk hebben. Volgens hem is er steeds meer geweld tegen homo's en daar wordt naar zijn mening niet afdoende tegen opgetreden. Progressief Nederland trekt de combinatie van gay en conservatief niet, dat moge duidelijk zijn. 

Daarom wordt het oude stokpaardje maar weer van stal gehaald dat het allemaal meevalt met die misdaad. Er zijn steeds minder veroordelingen, dus de criminaliteit daalt. Iedereen die daar niet zo over denkt is gek, of 'voelt' zich onveilig. We maakten er deze reeks deze reeks over. 

Er zit iets niet snor met die dalende misdaadcijfers (opklik voor groot). De overheersende mening is dat we minder crimineel worden, omdat door vergrijzing het percentage jonge mannen afneemt. Daarom kan er alvast een mooie bezuiniging worden ingeboekt op veiligheid. Dat blijkt uit de zogeheten ombuiglijst, die ambtenaren elk jaar opstellen en als suggestie naar de regering sturen. Als er drie procent minder jonge mannen rondlopen, dan kan ook drie procent van het aantal agenten worden wegbezuinigd, etc. 

Minder veroordelingen
De misdaadcijfers van het CBS kunt u hier downloaden. Er vallen twee dingen op. Ten eerste stijgt de misdaad, in het algemeen, tot ongeveer 2004, waarna deze weer daalt. Het laatste is de verklaring voor de mythe van een steeds veiliger Nederland. Ten tweede daalt het aantal veroordelingen als percentage van alle geregistreerde misdaad: meer verdachten worden heengezonden. 

Als de vergrijzing de oorzaak is van de dalende onveiligheid, dan zou de mutatie ('d') in twee ongerelateerde misdrijven (bijvoorbeeld seksueel geweld en verstoring van de openbare orde) de afname van het aantal jonge mannen moeten volgen, de gele lijn. Vreemd genoeg gebeurt er iets heel anders. De veranderingen in het aantal meldingen per delict correleren met elkaar, en niet met de vergrijzing. 

Zo zijn er jaren waarin het aantal jonge mannen afneemt, terwijl er wel meer misdaad is. Er moet dus een andere verklaring voor de afname van het aantal veroordelingen zijn. Die zit in het bezuinigingsbeleid. Eind jaren '90 was de VVD-MinJus van mening dat 'er wel genoeg blauw op straat was'. Er kwamen op den duur minder agenten, die minder verdachten oppakten en minder aangiftes opnamen. Zo rechtvaardigt een bezuiniging op veiligheid zichzelf achteraf altijd, maar wie met een delict (zoals geweld) te maken krijgt, staat dan wel steeds vaker in de kou. 

Chaos in de keten
Verder is het een publiek geheim dat de bezuinigingen bij het departement voor chaos zorgen. Er zijn te weinig officeren van justitie, waardoor ze meer fouten maken en minder zaken in behandeling worden genomen. Bij het artikel over verkrachting en aanranding zagen we dat het aantal veroordelingen voor verkrachting in tien jaar tijd met 75 procent is gedaald, terwijl hulpverleners menen dat er geen afname is van seksueel geweld. We laten dus gewoon meer verdachten lopen. Wie iemand verkracht, heeft een kans van ongeveer een procent dat hij tot (cel)straf wordt veroordeeld, dat was in 2005 dus nog het viervoudige. 

Hij zit dat bij geweld in het algemeen, met daarbinnen geweld tegen homo's? Daar zien we hetzelfde beeld. Tot het midden van het vorige decennium lijkt het geweld van jaar op jaar toe te nemen. Dan volgt er een gekke knik, die het gevolg is van bezuinigingen. Het is niet voor te stellen dat Nederlanders van het ene op het andere jaar tien procent minder geweldsdelicten plegen. Zo'n verandering is het gevolg van beleid, bijvoorbeeld op het accepteren van aangiftes. 

Verder daalt het aantal veroordelingen tot (cel)straf ook. Van het dalende aantal zaken waar agenten nog een aangifte van opnemen, worden er steeds meer geseponeerd. Daarom is het aantal veroordelingen in zeven jaar met een derde gedaald.

Verkeerde politieke kleur
Nu heeft de Nederlandse politie een rapport gemaakt over dit onderwerp, met een meting binnen de gestelde periode. Daaruit blijkt dat er juist een stijging is van het aantal geweldsdelicten tegen roze kazen. Dat is dus compleet tegenstrijdig met de cijfers van het CBS. De verklaring zit in de afname van het aantal opgenomen aangiftes, in behandeling genomen zaken en uiteindelijke veroordelingen. 

Intussen weten we dat het steeds moeilijker wordt om aangifte te doen, dat er fors wordt bezuinigd op de organisatie van de rechtbank en dat de justitiële keten een chaos is. Dat blijkt wel uit het feit dat het steeds langer duurt voordat een zaak in behandeling wordt genomen, dat duurt soms letterlijk tien jaar. Dan is er alle reden om aan te nemen dat het ook bij het homogeweld niet snor zit. Maar dat wordt naar voren gebracht door een homo met de verkeerde politieke kleur, dus is het allemaal niet waar. Probeer dat maar eens aan een buitenlandse vriend of collega uit te leggen, dat we zo diep zijn gezonken.